توسعه صنعت و فراوانی حجم مراودات تجاری و بازرگانی در جهان و کشور ِ عزیزمان، نیاز مجموعه های اقتصادی و صنعتی را به کنترل و انجام بازرسی کیفیت و کمیت محصولات و به تبع آن استفاده از شرکتهای بازرسی افزایش داده است. شرکتهای بازرسی معتبر به نمایندگی از کارفرمایان در کلیه مراحل از جمله طراحی، تولید، حمل و بارگیری، نصب، راه اندازی،نگهداری و به ویژه آموزش بر روند صادرات و واردات محصوالت نظارت میکنند. از این رو شرکت Services Quality & Inspection 2R با نام اختصاری 2R ِبه عنوان یک شرکت ایرانی و با پشتوانه سـوابق بین ِ المللی شرکتi.r.s.2R در سال 1386 تأسیس شد و با اخذ پروانه بازرسی از سازمان ملی استاندارد و تأییدیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سپس رتبه یک از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به منظور ارائه خدمات بازرسی فنی فعالیت خود را پیش گرفت. حوزه های اصلی تجربیات شرکت 2R  شامل بازرسی مواد و تجهیزات صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، ماشینالات صنعتی، کالاهای صنعتی، کالاهای مصرفی، لوازم خانگی، قطعات خودرو، مواد غذائی، محصوالت کشاورزی و روغنهای گیاهی، در سراسر دنیا میباشد. 2R بر آن است تا با تکیه بر توانمندیهای داخلی، بخشی از نیاز صنایع کشور را برآورده سازد و عاتوه بر آن، امیدوار است درصادرات دانش فنی به خارج از کشور نیز نقش سازنده ای ایفا نماید.
مهمترین تجارب شرکت 2R در سالهای گذشته:

– صنعت نفت و گاز که مهمترین آنها حضور فعال در مجتمع های پارس
جنوبی و مجتمع پتروشیمی بندر امام است
– صنایع معدنی به ویژه مس و سنگ آهن
– کارخانجات فولاد، سیمان، کاشی
– صنایع خودروسازی و ریلی
– مجتمع های نیروگاهی
– صنعت حفاری
– کالاهای مصرفی و خانگی
– صنعت ساختمان
– تجهیزات صنایع غذایی

زمینه های فعالیت شرکت

مهمترين زمينه فعاليت شركت ارائه كليه خدمات بازرسی و كنترل كيفيت در صنايع نفت و گاز (در ساحل و فراساحل)، صنايع حفاری و استخراج، واحدهای پتروشيمی و صنعتی، نيروگاهها، سوخت گاز طبیعی فشرده (CNG )،صنايع غذايی و كشاورزی، صنايع دريايی، صنايع معدنی و فلزات، صنايع خودروسازی، صنعت مسكن، صنايع حمل و نقل، صنايع انتقال و ذخيره سازی مواد، واحدهای ساخت و توليد صنايع نفت، گاز و پتروشيمی می باشد. بازرسي کالا و بازرسي های قبل از حمل و حین ساخت، بازرسی شخص ثالث کالا و مواد، بازرسی بسته بندی و علامت گذاری كالاها و محصولات. ارائه كليه خدمات بازرسی فنی در تاسيسات درحال بهره برداری، نگهداری و تعميرات، بازرسی جوش و خوردگي فلزات، بازرسی مواد و نظارت برتست ها، انجام خدمات بازرسی بصری(چشمی)، بازرسی از ماشين آلات، تجهيزات و خطوط توليد (كنترل كيفيت و تضمين كيفيت) و ارائه كليه خدمات مربوط به بازرسی سيستم هاي حفاظت كاتدی. انجام خدمات مشاوره، طراحی و ساخت تجهيزات و سيستم های بازرسی. نظارت بر تطبيق عمليات و مصرف منابع در طرح ها، انجام مطالعات امكان سنجی و تهيه طرح های توجيهی، انجام فعاليت هاي مشاوره مهندسی، طراحی، تدوين نقشه ها و مدارك ساخت و نظارت بر فعاليت هاي ساخت و اجرا. ارائه خدمات مشـاوره براي سيستم های مديريت كيفيت، محيط زيست و ايمني صنعتی، ارزيابی انطباق محصول، مميزی و ارزيابی كيفيت توليدكنندگان، آناليز ريسك، گواهی و تضمين تست عملكرد. انجام خدمات تست های غیرمخرب و پرتونگاری صنعتی انجام پژوهش و برگزاري دوره هاي تخصصی مديريت، فنون كيفيت و ساير دوره هاي مرتبط در زمينه جوش، متالورژی، تست های غيرمخرب و تجهيزات صنعتی.

Pipeline Inspection

گواهی نامه های اخذ شده

  • OHSAS 18001
  • ISO 29001
  • ISO 17020
  • ISO 14001
  • ISO 9001
  • پروانه ی بازرسی از اداره ی استاندارد
  • تاییدیه بانک مرکزی
  • تاییدیه صلاحیت از معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری